پادمیرا فریت
پادمیرا فریت

آدرس دفتر مرکزی : تهران، سهروردی شمالی،خیابان میرزایی زینالی غربی ، ساختمان اداری ۱۴۴، واحد ۱

۰۲۱۸۸۷۳۵۷۰۳

ارتباط با مدیریت : ۰۹۱۲۳۴۵۸۳۰۹