پادمیرا فریت
پادمیرا فریت

آدرس دفتر مرکزی :

تهران، سهروردی شمالی،خیابان میرزایی زینالی غربی ، ساختمان اداری ۱۴۴، واحد ۱

۰۲۱۸۸۵۰۱۲۸۷
۰۲۱۸۸۵۰۱۲۸۸
۰۲۱۸۸۷۳۵۶۰۴
۰۲۱۸۸۷۳۵۷۰۳

ارتباط با مدیریت :

۰۹۱۲۱۴۰۶۹۰۹

ایمیل :

padmiraaircargo@gmail.com